matematika


e-mail:
matematika

Matematika-online-a.kvalitne.cz

Stránky, které podporujeme:

Matematika - doučování

Koně

Auta


matematika

e-mail:

Ochrana osobních údajů

Úvodní stránka » Základy matematiky

Základy matematiky

       V této kapitole najdete nejzákladnější matematické operace, které se nevlezly do žádné z pozdějších kapitol.

Kalkulačky na základní matematické oprerace

Kalkulačka - Součet dvou čísel
Kalkulačka - Rozdíl dvou čísel
Kalkulačka - Součin dvou čísel
Kalkulačka - Dělení dvou čísel

Kalkulačka - Procenta
Kalkulačka - Absolutní hodnota čísla
Kalkulačka - Přímá úměra
Kalkulačka - Nepřímá úměra


Matematická logika a teorie množin

Výrok
      Popis co to je výrok a jednoduché příklady pro lepší pochopení.

Logické operace
      Vysvětlení pojmů: negace, konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence. A samozřejmě ke všem zde najdete přehlednou pravdivostní tabulku.

Popis a vysvětlení pojmů
      Výroková formule, tautologie a kontradikce
      Množiny
      Množinové operace: sjednocení množin, průnik množin, rozdíl množin, doplněk množiny.


Matematické věty a jejich důkazy

Axiomy, soustava axiomů
      Popis co to je axiom, soustava axiomů. Příklad na axiom.

Definice
      Popis definice a přiklad.

Matematická věta
      Přesná definice matematické věty.

Důkazy matematických vět
      Přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem a matematickou indukcí.


Algebraické výrazy a jejich úpravy

Mnohočleny
      Popis co to jsou mnohočleny a přiklad.

Základní vzorce pro počítání s mnohočleny
      Obecně zapsané vzorce pro počítání s mnohočleny

Podmínky řešitelnosti algebraických výrazů
      Nutné podmínky řešitelnosti.

10 řešených příkladů na algebraické výrazy


Mocniny a odmocniny

Mocniny s přirozeným exponentem
Mocniny s celým exponentem
Mocniny s racionálním exponentem
Odmocniny
Usměrňování zlomků

Základní mocniny a odmocniny
      Příklady nejzákladnějších mocnin a odmocnin

Vzorce pro počítaní s mocninami a odmocninami
      Obecně zapsané vzorce pro počítání z mocninami a odmocninami.

35 řešených příkladů na mocniny a odmocniny


Absolutní hodnota

Definice absolutní hodnoty
      Přesná slovní definice absolutní hodnoty

Vlastnosti čísel s absolutní hodnotou
      Obecně zapsané vlastnosti absolutní hodnoty.

Graf lineární funkce s absolutní hodnotou
Absolutní hodnota komplexního čísla
      Absolutní hodnotu komplexního čísla, geometrický význam absolutní hodnoty komplexního a absolutní hodnota rozdílu dvou komplexních čísla.

Absolutní hodnota vektoru
      Vzorec pro výpočet absolutní hodnota vektoru a délky vektoru.

10 řešených příkladů na řešení rovnic s absolutní hodnotou


Nenašli jste co jste potřebovali?
Našli jste chybu?
Máte návrh na zlepšení?
Napište na: matematika-online@email.cz


© :-)